Do którego momentu prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową? (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2010

Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia?

  • Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
  • Przez 15 minut.
  • Dopóki ciało poszkodowanego zachowuje właściwą ciepłotę.