Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 1 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdzającemu z prawej strony?