Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 28 ust. 7 pkt 1 oraz § 28 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu?