Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 96 ust. 1 oraz § 96 ust. 3 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Masz zamiar skręcić w prawo. Czy w przedstawionej sytuacji zatrzymasz się przed sygnalizatorem?