Wyprzedzanie (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 7 pkt 3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu?