Znajomość wiedzy w zakresie znaku P-2 "linia pojedyncza ciągła" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi pas ruchu

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze. zm.) w nawiązaniu do pkt 2.2.1.6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Czy w tym miejscu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wolno Ci zmienić pas ruchu?