Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 5 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy widoczny znak zakazu obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania włącznie?