Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 35 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo?