Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 32 ust. 2 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu?