Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni?