Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 28 ust. 2 oraz § 28 ust. 3 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika?