Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w przedstawionej sytuacji ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?