Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na drodze ekspresowej?