Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

§ 18 ust 3 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego z późniejszymi zmianami.

Czy po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, kierujący pojazdem może z niego wysiąść bez pozwolenia kontrolującego?