Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy jako kierujący, możesz oddalić się od pojazdu z pracującym silnikiem?

  • Tak.
  • Tak, tylko do 1 minuty.
  • Nie.