Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy stan techniczny pojazdu jest czynnikiem, który powinieneś uwzględniać podczas dobierania prędkości jazdy na drodze?

  • Tak.
  • Tak, ale tylko podczas jazdy w terenie zabudowanym.
  • Tak, ale tylko poza terenem zabudowanym.