Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zw. Z § 11 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.03.32.262 ze zm.).

Które z wymienionych elementów stanowią obowiązkowe wyposażenie poruszającego się po drodze samochodu osobowego z przyczepą lekką?

  • Trójkąt ostrzegawczy.
  • Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.
  • Ogumione koło zapasowe.