Odstępy i hamowanie pojazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Jaką odległość powinieneś zachować od poprzedzającego pojazdu na swoim pasie ruchu w trakcie jazdy?

  • 5 metrów.
  • 10 metrów.
  • Bezpieczną.