Odstępy i hamowanie pojazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nami?

  • Długość pojazdu.
  • Szerokość pojazdu.
  • Prędkość pojazdu.