Odstępy i hamowanie pojazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

autostrada

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. Z § 86 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. W którym miejscu rozpoczniesz hamowanie przed zjazdem z autostrady?

  • Przed wjazdem na pas wyłączenia (zjazdu).
  • Po wjeździe na początek pasa wyłączenia (zjazdu).
  • W dowolnym miejscu na autostradzie.