Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe prędkość

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy rzeźba terenu jest czynnikiem, który powinieneś brać pod uwagę dobierając prędkość jazdy na drodze?

  • Nie, jeśli jedziesz z prędkością do 60 km/h.
  • Nie.
  • Tak.