Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

O jakim niebezpieczeństwie ostrzega przedstawiony znak pionowy?

  • O silnych bocznych podmuchach wiatru.
  • O silnych podmuchach wiatru występujących tylko z prawej strony.
  • O silnych czołowych podmuchach wiatru.