Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

temat 8 materiału nauczania 2.2.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zm.)

W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska?

  • Początkowej.
  • Środkowej.
  • Końcowej.