Różne pola widzenia kierowców (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Co powinieneś zrobić w tej sytuacji?

  • Masz prawo zmienić pas ruchu na lewy.
  • Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie.
  • Podczas zmiany pasa ruchu nie musisz zachować szczególnej ostrożności.