Różne pola widzenia kierowców (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy?

  • Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia.
  • Tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
  • Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia.