Różne pola widzenia kierowców (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy prędkość

Podstawa prawna:

literatura przedmiotu. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem

Jaki czynnik powoduje zmniejszenie pola widzenia kierującego pojazdem?

  • Duża prędkość jazdy.
  • Dobra przejrzystość powietrza.
  • Zbyt mała prędkość.