Różne pola widzenia kierowców (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

autostrada pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

temat 7 materiału nauczania 2.2.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zm.)

Które w wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą?

  • Tylko swój pas ruchu przed pojazdem.
  • Całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem.
  • Tylko swój pas ruchu i prawe pobocze przed pojazdem.