Różne pola widzenia kierowców (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

temat 1 materiału nauczania 2.2.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zm.)

W jaki sposób powinno być ustawione lusterko zewnętrzne w samochodzie osobowym?

  • Tak, aby w połowie lusterka była widoczna boczna szyba przednich drzwi.
  • Tak, aby w lusterku nie był widoczny bok pojazdu.
  • Tak, aby w lusterku był widoczny fragment boku pojazdu oraz droga za pojazdem.