Technika kierowania pojazdem (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej?

  • Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy.
  • Na zajmowaniu środka jezdni.
  • Na jeździe z możliwie najniższym biegiem.