Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy dopuszczalne jest holowanie za pomocą połączenia sztywnego pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym?

  • Nie.
  • Tak, ale tylko w obszarze niezabudowanym.
  • Tak, ale tylko w obszarze zabudowanym.