Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przewóz pasażera

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy przewożąc pasażera w wieku 6 lat motorowerem masz prawo poruszać się z prędkością 50 km/h?

  • Tak, ale tylko w godz. 5.00-23.00.
  • Tak.
  • Nie.