Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przyczepa

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)

Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej?

  • 19,85 metra.
  • 18,75 metra.
  • 14,95 metra.