Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

  • Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się.
  • Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia.
  • Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia, jeżeli prędkość jazdy nie będzie większa niż 30 km/h.