O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia biegnącego dziecka (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zasada ograniczonego zaufania

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 2 lit. f załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. poz.1019) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?