Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Gdzie można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób?

  • W dowodzie rejestracyjnym.
  • W prawie jazdy.
  • W umowie OC.