Dowód znajomości prawidłowej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji przez kierującego pojazdem w sytuacjach nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

§ 1 pkt.1a i 1d załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019) w związku z art.4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego?