Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

mechanika pojazdu

Podstawa prawna:

temat 1 materiału nauczania pkt 2.2.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zm.)

Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik, o zapłonie samoczynnym, obrotów rozruchowych?

  • Niesprawny rozrusznik.
  • Naładowany akumulator.
  • Zbyt luźny pasek klinowy alternatora.