Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. z & 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem (dz. U. nr 123, poz. 840 ze zm.).

Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu?