Znajomość znaczenia znaku poziomego P-15 "trójkąt podporządkowania" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 4 w odniesieniu do § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem?