Wiedza w zakresie koniecznej reakcji na sygnał podawany przez osobę nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i par. 108 ust. 1 i 3 w zw. z par. 109 ust. 4 rzndr

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się?