Znajomość wiedzy w zakresie zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §108 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo?