Znajomość wiedzy w zakresie hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami), §108 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?