Znajomość wiedzy w zakresie zasad wykonywania omijania połączonego ze zmianą pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

omijanie

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i Art. 22 ust. 1 i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?