Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome pas ruchu

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na sąsiedni prawy pas ruchu?