Znajomość wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie manewru wyprzedzania oraz ograniczeń z tym związanych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.)

Czy na tak oznakowanej jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania?