O zachowanie się kierującego wobec niechronionych uczestników ruchu ( dzieci ) (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty?