O zachowanie się kierującego w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Art.3 ust. 1 z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie?