O zachowanie szczególnej ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?