O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?