O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy wtej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?